Geschiedenis

 

 

In de jaren 1995 en 1996 vindt er een herinrichting plaats van het gebied aan de Boslaan en besluit de gemeente om niet alleen woningen te laten bouwen, maar ook een jeu de boulesbaan aan te leggen.

Al snel is de animo voor het jeu de boulesspel zo groot, dat er wordt geopperd om een vereniging op te gaan richten.

Op maandag 14 april 1997 wordt er een vergadering belegd in de Buorskip, waarvoor potentiële leden worden uitgenodigd.

Tijdens de vergadering blijkt de belangstelling zo groot, dat al 39 personen te kennen hebben gegeven lid te willen worden van een Jeu de Boulesvereniging.

Dit is een enorme steun in de rug van de initiatiefnemers die al het nodige voorwerk hebben verricht.

Verschillende locaties worden getoetst op geschiktheid en haalbaarheid om 16 banen aan te leggen.

De opties zijn de tuin achter het Gemeentehuis, op het terrein van Borneroord of op het terrein van Lyndensteyn, het huidige Revalidatie Friesland.

De gemeente geeft te kennen de vereniging niet te kunnen steunen, zowel materieel als financieel.

De leden besluiten daarop om per lid een renteloze lening te verstrekken, om voor de oprichting en de aanleg van banen, over het nodige startkapitaal te beschikken.

Omstreeks dezelfde tijd komt het voorlopige bestuur ter ore, dat Lyndensteyn van plan is om voor hun patiënten een jeu de boulesbaan te gaan aanleggen.

Snel wordt er contact gezocht en gemaakt en in overleg met Lyndensteyn wordt er besloten om op hun terrein 16 banen aan te leggen.

Toen de plannen waren gesmeed werd er heel snel met de aanleg begonnen.

Mede door de geweldige hulp van Lyndensteyn, de Corneliastichting, een aantal sponsoren, de aannemer van de Hoofdstraat en heel veel vrijwilligerswerk wordt er in vrij korte tijd een stukje bos getransformeerd tot een prachtige jeu de boules locatie.

Op woensdag 8 oktober vindt de eerste ledenvergadering plaats waarop een aantal belangrijke besluiten vallen, zoals onder andere de vorming van een vijfkoppig bestuur.

Er wordt ook besloten om de vereniging aan te sluiten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Op zaterdag 11 oktober wordt het jeu de boulescomplex officieus in gebruik genomen.

Als officiële oprichtingsdatum geldt 23 december 1997, de datum waarop alle stukken bij de notaris worden getekend,

 Jeu de Boulesvereniging ”De Boskboulers” is een feit.

De officiële en feestelijke ingebruikname vindt plaats op 16 mei 1998 en wordt verricht door mevrouw Eikelkamp van Lyndensteyn door het onthullen van het verenigingsbord.