AVG

 

Betreft: Privacywetgeving en uw lidmaatschap van De Boskboulers.

 

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren,

dus geldt dit ook voor een sportvereniging als de onze.

De privacywetgeving komt door deze AVG in heel Europa op één lijn.

 

Via deze brief informeren we u over het privacy beleid van De Boskboulers.

 

Wat leggen we vast?

In onze privacy policy leggen we o.a. vast welke gegevens we van u bewaren, waarom we ze

nodig zijn voor onze organisatie en waar ze worden vastgelegd.

Het bestand met de ledenadministratie/donateursgegevens berust bij de penningmeester

en de secretaris.

Het ledenbestand wordt tevens gebruikt door de wedstrijdcommissaris voor het inschrijven bij de NJBB, toernooien en competities.

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in onze bestanden in te zien.

Wanneer u uw lidmaatschap opzegt, worden uw gegevens nog twee jaar bewaard en daarna uit de bestanden verwijderd.  

 

Wat weten we van u en waarom?

Onze vereniging heeft een aantal contactgegevens van u in haar bestand.

Deze gegevens, die u heeft opgegeven toen u zich aanmeldde als lid van de vereniging zijn:

uw naam, adres, geboortedatum en plaats, telefoonnummer en e-mailadres.

We zijn deze gegevens nodig voor het aanmelden bij de NJBB, contributieheffing, uitnodiging ledenvergadering, activiteitenadministratie en de bezorging van ons Clubblad.

 

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

 

Tevens wijzen wij op het feit dat er tijdens activiteiten foto’s kunnen worden gemaakt die in

een Clubblad of op de website worden geplaatst.

Dat geldt eveneens voor het vermelden van uw naam in b.v. inschrijvingen van toernooien, verslagen en uitslagenlijsten.

Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken bij onze secretaris of bij de   organisator van een betreffend evenement.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Bestuur De Boskboulers