U kunt ons vinden aan de  Helomareed 2, 9244 GH  Beetsterzwaag

 

 

De accommodatie van ” De Boskboulers ” beschikt over 16 buitenbanen met een afmeting van 13 x 3 mtr.
en zijn voorzien van fijn grind.

 

Als kantineaccommodatie gebruiken we op speeldagen “De Kraal”.

Het gebouw is eigendom van de Stichting Ossewa voor de gehandicapten padvinderij.

 

De leden van de Boskboulers spelen hier op de: Woensdag- en zaterdagmiddag, melden voor 13.30 uur, aanvang 13.45 uur.

                                                                  Maandagavond, melden voor 18.45 uur, aanvang 19.00 uur.

 

Bij De Boskboulers kunt u recreatief, in competitieverband of op door de vereniging georganiseerde toernooien spelen.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond, die op haar beurt weer lid is van de FIPJP.

 

De clubcontributie bedraagt € 32,= per jaar.

 

De bijdrage voor een C-licentie is € 12,55 

De bijdrage voor een Jeugd-licentie is € 16,50 

De bijdrage voor een W-licentie is € 32,60,

deze geven recht om deel te nemen aan bondscompetities en toernooien van leden van de NJBB.

 

Rekeningnummer: NL83RABO0389007846