De Boskboulers bestaan 20 jaar

De eerste lustrumactiviteit van dit jaar was op 24 juni.
Het weer voorspelde weinig goeds met heel veel regen. Toch hadden 32 leden zich aangemeld om mee te doen en 34 aan de gezamenlijke bbq daarna…. En het weer was ons zeer gunstig gezind want er viel geen spatje regen.
Er waren 3 activiteiten: pétanque, kaaibakken en klootschieten; de laatste was al uitgeprobeerd in maart van dit jaar en de 20 mensen die toen meededen waren heel enthousiast. Nieuw was het kaaibakken: een houten blok ( kaai) met stuivers erop en iedereen zijn eigen steen om de kaai om te gooien en stuivers met de kop naar boven te innen.
Iedereen mocht voor de pauze kiezen waar hij aan mee wilde doen en na de pauze werd er gewisseld.
Er werd met een enorm enthousiasme gespeeld en na de activiteiten werd de dag afgesloten met een gezamenlijke bbq, waarbij Mans de chef was…
De uitslagen waren:
Klootschieten: de groep met Flip, Nanne, Mans, Carla, Gerrit H en Hendrik.
Kaaibakken: Mans (had het eerder gedaan), Broer en Ate.
Pétanque: Theo, An en Stien

Na een zeer geslaagde dag ging iedereen tevreden naar huis en werd er gevraagd wanneer de volgende activiteit kwam….

 

Voor foto’s klik hier